VÝVOJ

Při výrobě se používají moderní inovativní postupy zaměřené na chování jednotlivých produktů. K vývoji unikátních receptur bylo vždy přistupováno individuálně, s přihlédnutím k intenzitě a složení aktivních látek, k vlastnostem ošetřovaných povrchů a k maximální účinnosti. Standartem našich produktů je biologická odbouratelnost, zdravotní nezávadnost a co možná nejnižší ekologická zátěž.

PRODUKCE

Produkty BestClean® jsou výsledkem dlouhodobého vývoje technologií pro čištění a impregnaci všech typů povrchů. Jsou určené primárně k profesionálním použití. Produkty jsou založeny na principu nanotechnologie, díky které se jejich účinnost a dosažené výsledky diametrálně odlišují od klasické úklidové chemie a jsou ověřené v praxi.

ODPOVĚDNOST

V poslední době jsme značnou restrukturalizací, změně řízení, ale také ke zpřísnění doposud dodržovaných interních limitů zátěže životního prostředí a dopadů na zdraví člověka. Náš budoucí vývoj je striktně zaměřen na využití nových, přírodu a zdraví méně zatěžujících technologií, jako je zavedení vratných velkobjemových obalů a recyklovatelnych obalů z materiálu HDPE

Naším cílem je produkce účinných a efektivních technologií, které životní prostředí nezatěžují.
Kvalita ovzduší, vody a potravin je základem zdravého životního stylu. Také volba běžných každodenních prostředků má dopad na ekologickou stabilitu a kvalitu prostředí ve kterém žijeme.