1003 Tex Shield NANO+ impregnation

Impregnace textilu a kůže,


balení 0,5l

Hotově

338,92 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 16.4 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

0,5l

1003 Tex Shield NANO+ impregnation

ano 338,92 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

IMPREGNACE TEXTILU A KŮŽE

Je ultimátní hydrofobní ochrana textilu, látek a funkčních tkanin. Je vyráběna na bázi polymerů a vytváří na ošetřeném povrchu ultratenkou hydrofobní vrstvu s odolností proti vodě, olejům a širokému spektru suchých i mokrých nečistot. Ošetřený povrch je odolný proti tvorbě a ulpění bakterií, mechů a plísní a vytváří hygienický povrch. Prostředek je vhodný pro profesionální použití k ošetřování pracovních oděvů, uniforem a jiných tkanin a dále pro impregnaci outdoorového oblečení a vybavení.

APLIKACE
Prostředek je připraven k přímému použití. Povrch musí být čistý a suchý, bez prachu, nečistot, mastnoty a zbytků pracích prostředků. Nanášejte ve dvou vrstvách, křížem mokrý do mokrého. Nechte 4-6 hodin ošetřené plochy polymerizovat - vyzrát. Poté lze ošetřené plochy plně zatížit. Vzhledem k široké škále materiálů doporučujeme před celoplošnou aplikací provést bodový test slučitelnosti povrchové úpravy.

DOPORUČENÍ
Doporučujeme používat na látky a tkaniny vyprané v prostředku 900 SoftClean nebo jiném, šetrném a bezezbytkovém pracím prostředku.NEBEZPEČÍ: H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Složení: >30% alkoholy, <5% neionické povrchově aktivní látky, izopropylacetát, oxid křemíku (nano), C6-fluorkarbonová pryskyřice Obsahuje: propan-2-ol; izopropylacetát.


Parametry produktu

Kód 01003.*
Parfemace Bez parfému
1003 Tex Shield NANO+ impregnation
01008

1008 ExtractPro NANO+ impregnation

475,53 Kč

IMPREGNACE KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ PO VYČIŠTĚNÍJe hydrofobní ochrana čalounění, kůže, koberců

skladem

Detail
0906

906 Bathroom NANO+ impregnation

od 322,83 Kč

IMPREGNACE PLOCH A PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍCH PROSTORProfesionální prostředek vyvinutý k dlouhod

skladem

Detail
0900

900 SoftClean

od 378,65 Kč

PROFESIONÁLNÍ, ŠETRNÝ PRACÍ GELProfesionální, anti-alergenní prací gel, vhodný pro ruční a

skladem

Detail