701 Dish Machine GLASS

Prostředek do myčky,


balení : 1l, 5l, 25l, 50lHotově

od 225,91 Kč 367,78 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 16.4 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

701 Dish Machine GLASS

ano 225,91 Kč

5l

701 Dish Machine GLASS

ano 490,38 Kč

25l

701 Dish Machine GLASS

ano 1 960,32 Kč

50l

701 Dish Machine GLASS

ano 3 723,17 Kč

10l

701 Dish Machine GLASS

ano 951,30 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

701 Dish Machine GLASS

PROSTŘEDEK DO MYČKY

Tekutý prostředek pro účinné mytí sklenic a barového nádobí, zajišťující dokonalou čistotu a lesk.

PRO AUTOMATICKÉ MYTÍ SKLA A BAROVÉHO NÁDOBÍ

Nepěnivý koncentrovaný alkalický mycí prostředek, který je určený pro strojní mytí v profesionálních myčkách nádobí, barové myčky. Uplatňuje se především tam, kde převažuje mytí skleněného nádobí. Účinně odstraňuje všechny nečistoty z různých typů skla a zanechává nádobí čisté a lesklé. Zároveň je šetrný k dekorům na skle. Dá se použít v různých oblastech, například v kuchyních, restauracích, kavárnách, barech, hotelech, v oblasti rychlého občerstvení, ve školách, školkách, v sociálních službách a v dalších oblastech. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Dávkování prostředku závisí na typu myčky, stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody. Při slabém znečištění skla a při mytí ve Spülboyi je možné dávkovat 0,5-1 ml na 1 litr pracovního roztoku. Obvyklé univerzální dávkování prostředku pro strojní mytí s dávkovacím čerpadlem je 0,5-4 ml na 1 litr pracovního roztoku (pro přesné nastavení třeba použít titrační metodu). U ručního dávkování je obvyklá dávka 1,5 ml na 1 litr pracovního roztoku.NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Složení:

>30% voda, 5-<15% hydroxidy, křemičitany, <5% anionické povrchově aktivní látky, fosfonátyObsahuje:

hydroxid sodný; metakřemičitan sodný, pentahydrát

Parametry produktu

Kód 0701.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

701 Dish Machine GLASS
0711

711 Dish Machine RINSE

od 232,20 Kč

711 Dish Machine RINSEOPLACHOVÝ PROSTŘEDEKTekutý oplachový prostředek zaručuje řízené sték

skladem

Detail
0705

705 Dish Machine GASTRO

od 245,75 Kč

705 Dish Machine GASTROPROSTŘEDEK DO MYČKYTekutý prostředek pro účinné mytí všech druhů ná

skladem

Detail
0715

715 Decalc

od 616,98 Kč

715 DECALCODVÁPŇOVAČKyselý prostředek pro odvápňování gastro zařízení a nerezových ploch.Ú

skladem

Detail
0907

907 SpeedPro

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail
01001

1001 InoxPro

od 95,95 Kč

1001 INOX Pro NA NEREZ Prostředek pro čištění a odmašťování nerezových povrchů. Účinně o

skladem

Detail
din-45

Výpustný ventil pro kanystr 5l

154,88 Kč

Výpustný ventil ke kanystrům DIN 45 slouží ke snadnému dávkování obsahu 5l kanystrů v leža

skladem

Detail