801 Dish Cleaner Green Herbs

Na nádobí,


balení 1l, 5l, 25l


Hotově

od 96,80 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.8 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

10l

801 Dish Cleaner Green Herbs

ano 749,11 Kč

1l

801 Dish Cleaner Green Herbs

ano 96,80 Kč

5l

801 Dish Cleaner Green Herbs

ano 386,11 Kč

25l

801 Dish Cleaner Green Herbs

ano 1 546,86 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

801 Dish Cleaner

NA NÁDOBÍ

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí. Nízká spotřeba a vysoká účinnost zajišťují ekonomický provoz.

ÚČINNÝ PROSTŘEDEK PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

Gelový neutrální koncentrovaný prostředek, který je určený k ručnímu mytí nádobí. Díky svému složení má výborné odmašťovací schopnosti. Vyznačuje se také dobrou pěnivostí, vysokou mycí schopností a příjemnou vůní. Používá se zředěný ve velmi nízkých koncentracích. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.NÁVOD K POUŽITÍ:

Používá se ve formě pracovního roztoku. Do 5 litrů vody doporučujeme dávkovat 5-10 ml prostředku (jednu až dvě polévkové lžíce) nebo využít dávkovací pumpu na zeď. Nádobí umývat běžným způsobem, a nakonec opláchnout vodou.
VAROVÁNÍ.

H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Složení:

>30% voda, 5–<15% anionické povrchově aktivní látky, <5% neionické povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, chlorid sodný, konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1), Parfum (D = Green Herbs a B = Orange Fruit), D-Limonen (B) Obsahuje:

alkoholy C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; kokamidopropyl betain

Parametry produktu

Kód 0801D.*
Parfemace Green Herbs

Dokumenty ke stažení

801 Dish Cleaner Green Herbs
0907

907 SpeedPro

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail
pumpa

Dávkovací pumpa pro 5l kanystr s dávkováním 30 ml

119,79 Kč

Dávkovací pumpa se závitem DIN 45 na 5l kanystr slouží k přesnému dávkování 30ml dávek obs

skladem

Detail
dmm300s-d9

ECOMINI - dávkování prostředku na nádobí do dřezů

931,70 Kč

Pro profesionální dávkování koncentrované chemie na mytí nádobí Ecomini je dávkovací syst

skladem

Detail