803c Glass NANO+ impregnation koncentrát

Impregnace skla, Balení 5l

Hotově

1 735,62 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 16.4 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

803c Glass NANO+ impregnation koncentrát

ano 1 735,62 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

803c Glass NANO+ impregnation

IMPREGNACE SKLA

Profesionální prostředek určený pro účinné čištění a preventivní ochranu všech typů skel, zrcadel a optik. Je vhodný na čištění a impregnaci interiérových i exteriérových ploch.

IMPREGNACE A OCHRANA SKLENĚNÝCH PLOCH

Profesionální tekutý prostředek určený pro účinné čištění a preventivní ochranu všech typů skel, zrcadel a optik. Je vhodný na čištění a impregnaci interiérových i exteriérových ploch. Lze jej využít i v sanitární oblasti pro čištění a impregnaci skleněných zástěn a zrcadel, při čištění a ochraně oken, dveří, skleněných stěn, střešních oken, zimních zahrad, vitrín, výstavních ploch apod. Prostředek je možné využít pro ochranu skel v automobilech a veřejné hromadné dopravě. Díky vysokému obsahu nano částic na bázi křemíku vytváří po vyčištění na ošetřených plochách ochrannou vrstvu, která zajišťuje dlouhodobou ochranu proti ulpívání nečistot, rosení a zamlžování. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Prostředek je určený na mytí a impregnaci větších ploch. Nejdříve připravit do vědra pracovní roztok: 50-100 ml koncentrátu (podle míry znečištění), do 10 litrů doplnit vodou. Při malém znečištění ploch postačí dávkovat 10-20 ml koncentrátu a do 10 litrů doplnit vodou. Aplikaci a mytí provádět běžným způsobem pomocí stěrek a rozmýváků.


VAROVÁNÍ

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: >30% voda, 5-<15% alkoholy, <5% anionické povrchově aktivní látky, neionické povrchově aktivní látky, roztok amoniaku, oxid křemíku (nano), chelatační látky, konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1)

Obsahuje: propan-2-ol


Parametry produktu

Kód 0803C.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

803c Glass NANO+ impregnation koncentrát
0803

803 Glass NANO+ impregnation

od 332,75 Kč

803 Glass NANO+ impregnationIMPREGNACE SKLAProfesionální prostředek určený pro účinné čišt

skladem

Detail
ut

Čistící utěrka z netkané textílie, 4O ks

279,51 Kč

Odolná a vysoce absorpční čisticí utěrka z netkané textilie, kterou mužete používat opakov

skladem

Detail