807c Bathroom Cleaner Orange Fruit koncentrát

Na koupelnu a sanitu - koncentrát


balení 5l, 25l

Hotově

od 1 745,55 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 29.6 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

807c Bathroom Cleaner Orange Fruit koncentrát

ano 1 745,55 Kč

10

807c Bathroom Cleaner Orange Fruit koncentrát

ano 3 386,31 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

807c Bathroom Cleaner

Prostředek na běžné čištění koupelen a sociálních zařízení. Působí proti mastným nečistotám i vodnímu kameni.

KONCENTROVANÝ PROSTŘEDEK NA SANITU A KOUPELNU

Profesionální tekutý prostředek na běžný úklid koupelen a sociálních zařízení ve formě koncentrátu pro vytvoření – naředění pracovního roztoku k přímému použití, využívá se pro znovu napouštění 1 litrových lahví prostředku 807 Bathroom Cleaner. Postup ředění viz. níže (NÁVOD K POUŽITÍ). Je určený k mytí všech typů koupelen a sanitárních zařízení. Je vhodný na veškeré obklady, dlažby, vany, umyvadla, vodovodní baterie, skla, zrcadla, zástěny a další. Odstraňuje běžnou mastnotu, zbytky šampónů a kosmetiky. Zajišťuje rychlé stékání vody a zamezuje tvorbě vodního kamene, rzi a silnějších vrstev nečistot. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

DOPORUČENÍ:

Pro účinné, generální odstranění usazenin vodního kamene a rzi na sklech, dlažbách, bateriích, vpustích a zařizovacích předmětech použijte tento koncentrát 807c Bathroom Cleaner v neředěné podobě. Naneste ho na povrch, nechte 2–5 minut působit, mechanicky odstraňte zbytky usazenin a opláchněte vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Prostředek je ve formě koncentrátu. Je nutné ho před použitím naředit s vodou do rozprašovače nebo spotřebovaného 1 litrového balení prostředku 807 Bathroom Cleaner. Prostředek se ředí v poměru 200 ml na 1 litr. Výsledkem je pracovní roztok pro přímé použití. Aplikace hotového pracovního roztoku se provádí rozprašovačem nebo vhodnou tkaninou přímo na čištěný povrch.


UPOZORNĚNÍ:

Prostředek není vhodný na povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám.

NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 208: Obsahuje D-Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. (u Parfumu B = Orange Fruit)

Složení: >30% voda, 5-<15% organické kyseliny, neionické povrchově aktivní látky, <5% kationické povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty, Parfum (A = Sweet Fruit, B = Orange Fruit, C = Polar Wood), Hexyl Cinnamal (A), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtyl)-ethan-1-one (A), Linalool (A,B,C), D-Limonen (B), Citral (B), 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon (C), Eugenol (C), barvivo (A, B, C).

Obsahuje: kyselina citronová, monohydrát; decyl-D-glukosid; 2-ethylhexyl-glukosid; kvarterní amonné sloučeniny, C12-14-alkyltrimethyl, methylsulfáty


Parametry produktu

Kód 0807CB.*
Parfemace Orange Fruit

Dokumenty ke stažení

807c Bathroom Cleaner Orange Fruit koncentrát
0808b

808 WC Cleaner Orange Fruit

od 76,23 Kč

808 WC Cleaner WC ČISTIČ Sanitární prostředek pro čištění WC keramiky. Odstraňuje rez a

skladem

Detail
olp1000p

Univerzální 1L láhev s rozprašovačem - pěnovým

47,19 Kč

Univerzální 1l láhev s červeným rozprašovačem - pěna HDPE láhev s pěnovým rozprašovačem p

skladem

Detail