903 Fresh Booster Sweet Fruit

Pohlcovač zápachu,


balení 0,5l, 1l

Hotově

od 171,34 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 16.4 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

0,5l

903 Fresh Booster Sweet Fruit

ano 171,34 Kč

1l

903 Fresh Booster Sweet Fruit

ano 263,18 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

903 Fresh Booster

NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Neutralizátor zápachu s vůní SWEET FRUIT pro přímé použití. Účinně neutralizuje všechny zápachy a zanechává v prostoru příjemnou vůni.

NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Profesionální tekutý neutralizátor zápachu s vůní. Účinně neutralizuje všechny zápachy a zanechává v prostoru příjemnou vůni. Díky originální receptuře zápachy nepřekrývá, ale rozkládá a trvale odstraňuje. Používá se v komerční i průmyslové sféře, v automobilech, veřejných dopravních prostředcích, hotelech, domácnostech, na toaletách, v domovech důchodců, ústavech sociální péče, veterinárních ordinacích apod. Výrobek je určen pro spotřebitelské i profesionální použití.

DOPORUČENÍ:

Lze využít pro zvýšení intenzity neutralizace zápachu při úklidu produkty 804 BestFloor a 908 BestFloor MACHINE s vůní SWEET FRUIT. Dávkování 10-50 ml prostředku 903 FreshBooster na 10 litrů hotového prostředku 804 BestFloor nebo 908 BestFloor MACHINE.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikace se provádí přímo do prostoru, na textil nebo jiné povrchy (zde doporučujeme provést malý test na neexponovaném místě).


UPOZORNĚNÍ:

Není vhodný na čiré skleněné plochy – zanechává šmouhy.

VAROVÁNÍ

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: >30% voda, 5 -<15% alkoholy, <5% zinečnatá sůl, karboxyláty, fosfonáty, konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1), Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool

Obsahuje: propan-2-ol; Parfum – směs vonných látek


Parametry produktu

Kód 0903A.*
Parfemace Sweet Fruit

Dokumenty ke stažení

903 Fresh Booster Sweet Fruit
0804a

804 BestFloor Sweet Fruit

od 105,51 Kč

804 BestFloor NA PODLAHY Profesionální prostředek pro účinné a šetrné vytírání téměř vše

skladem

Detail
0809d

809 Window Cleaner Green Herbs

od 119,19 Kč

809 Window CleanerPROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA MYTÍ OKEN Profesionální prostředek určený k

skladem

Detail
0806a

806 Universal Pro Sweet Fruit

109,26 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail