905 Fresh Booster Polar Wood koncentrát

Neutralizátor zápachu - koncentrát,


balení 5l

Hotově

od 2 075,15 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 29.6 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

905 Fresh Booster Polar Wood koncentrát

ano 2 075,15 Kč

10l

905 Fresh Booster Polar Wood koncentrát

ano 7 153,04 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

905c Fresh Booster

Koncentrovaný neutralizátor zápachu s vůní POLAR WOOD, pro doplňování spotřebovaných 1litrových balení nebo rozprašovačů. Účinně neutralizuje všechny zápachy a zanechává v prostoru příjemnou vůní.

KONCENTROVANÝ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Tekutý neutralizátor zápachu s vůní ve formě koncentrátu, určený pro vytvoření - naředění roztoku k přímému použití, využívá se pro znovu napouštění 1litrových balení prostředku 905 Fresh Booster. Postup ředění: viz níže (NÁVOD K POUŽITÍ). Svou příjemnou vůní osvěžuje prostory, interiérové plochy, čalounění, závěsy a žaluzie. Účinně přitom neutralizuje nepříjemné pachy a nezanechává skvrny. Používá se v autech, veřejných dopravních prostředcích, hotelech, domácnostech, na toaletách, v domovech důchodců, ústavech sociální péče, veterinárních ordinacích apod. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Prostředek je ve formě koncentrátu. Je nutné ho před použitím naředit s vodou do rozprašovače nebo spotřebovaného 1 litrových balení prostředku 905 Fresh Booster. Prostředek se ředí v poměru 200 ml na 1 litr. Výsledkem je roztok pro přímé použití. Aplikace se provádí přímo do prostoru, na textil nebo jiné povrchy (zde doporučujeme provést malý test na neexponovaném místě).


VAROVÁNÍ

H226: Hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: >30% voda, 15-<30% alkoholy, 5-<15 Parfum, <5% zinečnatá sůl, karboxyláty, fosfonáty, konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1), 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon, Eugenol, Linalool, Beta-Pinen, D-Limonen, (ethoxymethoxy)-cyklododekan

Obsahuje: propan-2-ol; alkyletherkarboxylová kyselina; Parfum – směs vonných látek

 

Parametry produktu

Kód 0905CC.*
Parfemace Polar Wood

Dokumenty ke stažení

905 Fresh Booster Polar Wood koncentrát
0809d

809 Window Cleaner Green Herbs

od 119,19 Kč

809 Window CleanerPROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA MYTÍ OKEN Profesionální prostředek určený k

skladem

Detail
0806c-01000

806 Universal Pro Polar Wood

108,90 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail
olp1000a

Univerzální 1L láhev s rozprašovačem - aerosol

47,19 Kč

Univerzální 1l láhev s modrým rozprašovačem - aerosol HDPE láhev s aerosolovým rozprašova

skladem

Detail