906 Bathroom NANO+ impregnation

Hotově

od 322,83 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 13.4 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

906 Bathroom NANO+ impregnation

ano 521,39 Kč

5l

906 Bathroom NANO+ impregnation

ano 2 265,12 Kč

0,5l

906 Bathroom NANO+ impregnation

ano 322,83 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

IMPREGNACE PLOCH A PŘEDMĚTŮ SANITÁRNÍCH PROSTOR

Profesionální prostředek vyvinutý k dlouhodobé nano ochraně zařizovacích předmětů a sanitárních povrchů před všemi typy znečištění. Je vhodný pro aplikaci na vany, umyvadla, sprchové kouty, WC a pisoáry, vířivé vany, bazény, obklady a dlažby a veškeré zařizovací předměty těchto prostor. Po dobu své účinnosti zabraňuje usazování rzi, plísní, bakterií, vodního kamene a vytváří hygienický povrch. Vytváří nano ochranu na bázi povrchového napětí nanočástic se značným samočistícím efektem, výraznou retrakcí vody a tekutých nečistot, čímž prodlužuje úklidové intervaly a zjednodušuje další úklid.

APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ
Aplikaci provádíme rozprašovačem na pečlivě vyčištěný a odmaštěný, suchý povrch. Přípravek nanášíme nejlépe utěrkou z mikrovlákna, celoplošně v tenké vrstvě a necháme minimálně 60 minut polymerizovat, poté lze plochu plně zatížit. Trvanlivost aplikace je v průměru 3 měsíce, dle typu struktury plochy a jejího zatížení. K dokonalé ochraně povrchů je nutné aplikaci pravidelně opakovat.

DOPORUČENÍ
Doporučujeme používat v kombinaci s produktem 807 Bathroom NANO.Signální slovo: žádné. EUH 210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Složení: >30% voda, 5–<15% alkoholy, <5% neionické povrchově aktivní látky, EDTA sodná sůl, oxid křemíku (nano), konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1), barvivo Obsahuje: propan-2-ol.

Parametry produktu

Kód 0906.*
Parfemace Bez parfému
906 Bathroom NANO+ impregnation
0803

803 Glass NANO+ impregnation

od 332,75 Kč

803 Glass NANO+ impregnationIMPREGNACE SKLAProfesionální prostředek určený pro účinné čišt

skladem

Detail
01003

1003 Tex Shield NANO+ impregnation

338,92 Kč

IMPREGNACE TEXTILU A KŮŽEJe ultimátní hydrofobní ochrana textilu, látek a funkčních tkanin

skladem

Detail
01008

1008 ExtractPro NANO+ impregnation

475,53 Kč

IMPREGNACE KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ PO VYČIŠTĚNÍJe hydrofobní ochrana čalounění, kůže, koberců

skladem

Detail