Čistič odpadů 1l

Tekutý čistič odpadů,


balení 1l

Hotově

146,77 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

Čistič odpadů 1l

ano 146,77 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

717 Pipe Cleaner

TEKUTÝ ČISTIČ ODPADŮ

Účinný čistič pro uvolnění ucpaných odpadů v domácnostech, komerčních provozech, veřejných prostorách a gastro zařízeních.

ROZPOUŠTÍ VLASY, TUKY, ZBYTKY JÍDEL, PAPÍR A JINÉ NEČISTOTY.

 

Tekutý alkalický čistič odpadů čistí sifony a odpadní potrubí a flexi hadice, kde rozpouští zbytky jídel, vlasy, tuky, papír a další nečistoty. Je agresivní, a proto ho nelze použít na hliníkové potrubí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Do sifonu umyvadla, výlevky, vany, WC, nalijte horkou vodu. Poté vlijte 100 ml čističe odpadů a doporučujeme otvor zakrýt. Nechte působit minimálně 10-20 minut, nejlépe přes noc. Po působení propláchněte odpad proudem horké vody. Při větším zanesení odpadních trubek lze postupně zvyšovat dávkování, prodloužit dobu působení nebo čištění opakovat.UPOZORNĚNÍ:

Prostředek je vysoce alkalický. Při použití prostředku vždy používejte vhodné ochranné pomůcky (viz bezpečnostní list).

NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Složení:

>30% voda, hydroxidy, <5% chelatační látkyObsahuje:

hydroxid sodný; hydroxid draselný


Parametry produktu

Kód 0717.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

Čistič odpadů 1l
0907

Odmašťovač

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail