Dodací a obchodní podmínky internetového obchodu

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené provozovatelem.

Vztahy mezi oběma smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro prodávající i kupující stranu.


Provozovatel internetového obchodu

BestClean spol. s r.o.

IČ: 053 85 270 

DIČ: CZ05385270

 

se sídlem:                                                              

Českobudějovická 13, Kaplice 382 41    


skladem a provozovnou:  

Linecká 260, Kaplice 382 41

odpovědná osoba:                                     

Vojtěch Borovka                                                       

mobil: +420605060907                                             

e-mail: borovka@bestclean.cz                                   

 

Objednávka zboží

Odesláním (potvrzením) objednávky vybraného zboží, zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami tohoto internetového obchodu.

Po odeslání objednávky zákazník obdrží informace (e-mailem) o zařazení jeho objednávky do systému e-shopu, tímto okamžikem vzniká kupní smlouva na objednané zboží. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dnů od vzniku kupní smlouvy. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí kontaktů uvedených v objednávce. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží). Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu - kontaktujte nás.

V případě nejasností má provozovatel (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. V zájmu zákazníka je zadávat osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, …) pravdivě a přesně.

Nákup a doručení zboží je možný pouze na území České republiky. V případě, že si přejete zboží zaslat na adresu jinou, i do jiného státu, kontaktujte nás – nalezneme společné řešení.


Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu “BestClean spol. s r.o. – internetový obchod” (dále jen „provozovatel“) je BestClean spol. s r.o., IČ: 05385270, plátce DPH, viz. informace v úvodní části této stránky. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu eshop.bestclean.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně platné sazby DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu a odeslání objednávky. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu a odeslání objednávky nebo do vyprodání skladových zásob.


Záruka a reklamační řád

Na zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě provozovatele je poskytována záruka pro koncového zákazníka v délce 24 měsíců.

Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně překontrolujte, zdali přepravní obal není poškozen. Případné poškození je třeba reklamovat ihned při přebírání zásilky u pracovníka přepravní služby. Případné reklamace s Vámi rádi vyřídíme k Vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem České republiky v termínu do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení.
Dnem zahájení reklamačního řízení se rozumí den přijetí zboží k reklamaci. Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem.


Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé nesprávným používáním výrobku
- vady vzniklé nesprávným skladováním


Reklamace zboží

Zboží, které vykazuje výrobní vadu zašlete s žádostí o vyřízení reklamace s navrženým řešením (výměna zboží, vrácení nákupní ceny) na adresu:
BestClean spol. s r.o., Linecká 260, Kaplice 38241. Dříve, než zásilku odešlete, nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Zboží k reklamaci nezasílejte na dobírku – zásilka nebude převzata.

Cenu za odeslání zboží k reklamačnímu řízení uhradí reklamující zákazník.

Nutnou přílohou žádosti o vyřízení reklamace je doklad o nákupu zboží - bez dokladu o nákupu zboží nebude reklamace vyřízena. Prosíme o uvedení telefonického spojení a Vaší e-mailové schránky, přispějete tím k zrychlení vyřízení. O převzetí reklamovaného zboží a průběhu reklamace Vás budeme informovat e-mailem.


Platba zboží

- dobírka (platba v hotovosti nebo platební kartou)
- platba v hotovosti při osobním převzetí zboží (dobírka)
- platba pomocí bankovního převodu předem
- platba online pomocí platební brány.


Doprava a převzetí zboží

Zboží lze v současné době dopravovat následujícími způsoby:

1. Přepravní společností PPL, DPD, Geis, TopTrans

2. Vlastním periodickým závozem

Zboží je doručováno kdekoliv na území České republiky na fakturační nebo kontaktní adresu uvedenou v objednávce. Zboží je doručeno nejdéle do 24 hodin (v pracovních dnech) od expedice. Expedice zboží není datum a čas odeslání Vaší objednávky. O odeslání Vaší zásilky budete informováni e-mailem (den předání zásilky přepravci). Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení odeslání vaší objednávky. Zboží je doručováno v pracovní dny 8:00 – 18:00. Přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný.

Pokud potřebujete znát bližší informace o stavu a termínu dodání vaší objednávky, můžete si je zjistit dle čísla balíku, které Vám zašleme e-mailem současně s informací o expedici Vaší zásilky. Dále číslo zásilky naleznete v sekci "Můj účet – Historie objednávek" (po odeslání informace o expedici). 

Případné poškození je třeba ohlásit přepravci ihned nebo provozovateli e-shopu nejpozději do dvou (2) dnů od doručení zásilky. V případě problémů s doručením nás kontaktujte.


Cena přepravného a doběrečného

- zboží v hodnotě 0 Kč – 3.000,-Kč vč. DPH– dle platných ceníků dopravců
- zboží nad 3.000,-Kč vč. DPH - přepravné a doběrečné ZDARMA

V případě nepřevzetí objednaného zboží, se zákazník, který objednal zboží zavazuje k uhrazení jednorázové smluvní pokuty do výše 600 Kč (náklady spojené s přípravou, zabalením, přepravou zboží + administrativní úkony) nejdéle do 14-ti dnů (čtrnácti dnů) od vytvoření objednávky, nedohodne-li se kupující a prodávající písemně (e-mailem) jinak. Úhrada smluvní pokuty v případě nepřevzetí zásilky je možná pouze poukázáním finančního obnosu poštovní poukázkou na adresu provozovny  provozovatele nebo bankovním převodem dle instrukcí ve výzvě k platbě. Nebude-li smluvní pokuta uhrazena ve stanovené lhůtě, bude po objednavateli zboží vymáhána (soudní řízení v souladu s platnými zákony České republiky). Náklady na vymáhání hradí objednavatel nevyzvednutého zboží.

3. Osobním odběrem zboží

Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozím oznámení provozovatelem (e-mail, telefon, SMS) na adrese Linecká 260, Kaplice 38241 z důvodu nutnosti připravit Vaši zásilku k odběru, nikoliv ihned po odeslání objednávky.


Podmínky vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli prokazatelně písemně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny provozovatele nikoliv na adresu elektronické pošty. Souhlas s odstoupením od smlouvy nabývá účinnosti po potvrzení této skutečnosti provozovatelem internetového obchodu – potvrzení pomocí elektronické pošty. 
   
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být provozovateli vráceno (doručeno) do tří (3) pracovních dnů od odeslání písemného odstoupení od smlouvy provozovateli. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.

Zboží musí být provozovateli vráceno NEPOUŽITÉ, nepoškozené, neopotřebené a zabalené v původním originálním obalu s původním označením (samolepky, etikety a další). V případě, že bude zboží vráceno provozovateli v neoriginálním obalu nebo jakkoliv poškozeno či znehodnoceno nebo nebude označeno etiketami a visačkami dle oroginálnío balení, nebude vrácení zboží akceptováno a nelze uplatnit vrácení kupní ceny a odstoupení od smlouvy.


Další podmínky pro vrácení zboží:

- dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží
- zboží musí být zcela v původním stavu, původním balení a nesmí být použito
- musí být označeno původní identifikační etiketou (etiketami) zboží
- při splnění výše uvedených podmínek bude provedeno finanční vyrovnání (provádíme pouze na běžný účet zákazníka) a to ve lhůtě do 30-ti dnů od převzetí vraceného zboží při splnění všech uvedených podmínek
- provozovatel má právo snížit částku za vracené zboží o prokazatelně vynaložené náklady jako je např. zásilka vraceného zboží bez vyplaceného poštovného atd.
- způsob vyrovnání, číslo bankovního účtu, kam si přeje zákazník poukázat částku za vrácené zboží je povinen provozovateli sdělit v dopise, který bude přiložen v zásilce nebo e-mailem na eshop@nicco.cz.
- v případě odstoupení od smlouvy bude vrácena pouze částka za zboží, částka za přepravné a doběrečné vrácena nebude


Odstoupení od objednávky ze strany provozovatele

Provozovatel má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy. Provozovatel si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy (možnost chyby v internetovém obchodě eshop.bestclean.cz). Provozovatel má právo jednostranně odstoupit od přijaté objednávky v případě, že zákazník opakovaně vrací zboží poškozené, popřípadě opakovaně nevyzvedává objednané zboží atd. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn e-mailem.


Možnost stornování objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části prostřednictvím uvedených kontaktů internetového obchodu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem internetového obchodu a potvrzením přijetí storna objednávky, nikoliv jejím doručením.


Ochrana osobních údajů

Internetový obchod eshop.bestclean.cz se zavazuje, že bude chránit a uchovávat data, která byla uvedena při realizaci objednávky. Veškerá osobní data, která nám sdělíte podléhají zákonu na ochranu osobních údajů.
   
Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu eshop.bestclean.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu eshop.bestclean.cz.
   
V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, a přepravním společnostem.

V případě, že si nepřejete, aby provozovatel internetového obchodu eshop.bestclean.cz nadále uchovával Vaše osobní údaje, napište na e-mailovou adresu info@bestclean.cz požadavek o odstranění Vašich osobních údajů z databáze a do předmětu zprávy napište “Osobní údaje - žádost o odstranění”. Veškeré Vaše osobní údaje budou nenávratně odstraněny z databáze.


Newsletter - novinky e-mailem

Zákazník souhlasí, že mu provozovatel může zaslat novinky e-mailem. V případě, že již nechcete odebírat novinky e-mailem, napište na e-mailovou adresu  info@bestclean.cz požadavek o odstranění Vašich osobních údajů z databáze a do předmětu zprávy napište “Newsletter - zrušení odběru”. Vaše e-mailová adresa bude vyřazena z databáze pro odběr novinek e-mailem.