Extakční čistič 1l koncentrát - citrus

Na čalounění,


balení 1l, 5l

Hotově

od 201,10 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

Extakční čistič 1l koncentrát - citrus

ano 201,10 Kč

5l

Extakční čistič 1l koncentrát - citrus

ano 804,41 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

1005 ExtractPro

NA ČALOUNĚNÍ

Tepovací prostředek s ochranou vláken. Je vyvinut s důrazem na univerzální použití při strojovém i ručním čištění.

STROJOVÝ A RUČNÍ ČISTIČ ČALOUNĚNÍ A KOBERCŮ

Je tepovací prostředek nové generace. Je vyvinut s důrazem na univerzální použití při strojovém i ručním čištění. Je vhodný pro veškeré druhy tkaných i netkaných textílií, čalounění, koženek, koberců, potahových látek, textilních vláken, technických látek apod. Prostředek má hloubkovou čistící schopnost, díky které čistí vlákna po celé délce a nezanechává nečistoty pod povrchem čištěných ploch. Díky unikátní receptuře prodlužuje přípravek pružnost a životnost čištěných ploch a přispívá k obnově sytosti barev a vzhledu. Prostředek je určený pro profesionální použití, kterému výborně vyhovuje rychleschnoucí recepturou. Lze využít i pro spotřebitelské využití.

DOPORUČENÍ:

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před celoplošnou aplikací provést bodový test slučitelnosti povrchové úpravy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Koncentrovaný prostředek nařeďte v poměru 50-200 ml na 10 litrů teplé vody. Při ručním čištění nastříkejte nebo naneste prostředek na povrch a nechte působit 5-10 minut, dle intenzity znečištění. Prostředek můžete také vetřít do čištěného povrchu. Poté setřete utěrkou. Při extrakčním čištění (tepování) postupujte dle typu používaného stroje. Naředěný prostředek vlejte do příslušné nádoby ve stroji. Ulpělé nečistoty nejprve nastříkejte strojem bez zapnutého odsávání a nechte 2-5 minut působit. V případě potřeby postup opakujte.


Signální slovo: žádné

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Složení: >30% voda, <5% anionické povrchově aktivní látky, neionické povrchově aktivní látky, alkoholy, akryláty (kopolymery), Parfum (D = Green Herbs a B = Orange Fruit), D-Limonen (C)

Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol; alkoholy C12-14, ethoxylované, propoxylované; kumensulfonát sodný

Parametry produktu

Kód 01005B.*
Parfemace Orange Fruit

Dokumenty ke stažení

Extakční čistič 1l koncentrát - citrus
01008

Impregnace čalounění 1l

475,53 Kč

IMPREGNACE KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ PO VYČIŠTĚNÍJe hydrofobní ochrana čalounění, kůže, koberců

skladem

Detail
0903a

Neutralizátor zápachu 1l - Sweet

200,86 Kč

PROFESIONÁLNÍ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHUProfesionální neutralizátor zápachu s parfémem. Má okam

skladem

Detail