Neutralizátor zápachu 1l - Sweet

Pohlcovač zápachu

Hotově

200,86 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

Neutralizátor zápachu 1l - Sweet

ano 200,86 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

PROFESIONÁLNÍ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Profesionální neutralizátor zápachu s parfémem. Má okamžitý účinek. Díky originální receptuře s využitím báze nanotechnologie zápach nepřekrývá, ale účinně rozkládá na principu vazeb částic zápachu a opačně nabitých částic přípravku. Nezanechává skvrny. Je vhodný pro použití v interiérech komerčních a výrobních prostor, sociálních zařízeních, administrativních prostor i v dopravních prostředcích.

APLIKACE
Aplikujte rozprašovačem přímo do prostoru nebo na textilní vybavení.

DOPORUČENÍ
Prostředek lze využít pro zvýšení intenzity vůně produktů 804 BestFloor NANO a 908 BestFloor machine NANO. Dávkování od 10 do 50ml Fresh Booster NANO na 10l hotového prostředku 804 nebo 908.VAROVÁNÍ: H226: Hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 208: Obsahuje Butylphenyl Methylpropional. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Složení: >30% voda, alkoholy, <5% Parfum, Butylphenyl Methylpropional, D Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate Obsahuje: propan-2-ol.


Parametry produktu

Kód 0903A.*
Parfemace Sweet Fruit
Neutralizátor zápachu 1l - Sweet
0804a

Podlahový čisitč šetrný 1l koncentrát - Sweet

od 105,51 Kč

804 BestFloor NA PODLAHY Profesionální prostředek pro účinné a šetrné vytírání téměř vše

skladem

Detail
0809d

Čistič oken - Herbs

od 119,19 Kč

809 Window CleanerPROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA MYTÍ OKEN Profesionální prostředek určený k

skladem

Detail
0806a

Univerzální čistič 1l - Sweet

108,90 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail