Neutralizátor zápachu 5l koncentrát - Polar Wood

Neutralizátor zápachu - koncentrát,


balení 5l

Hotově

od 2 075,15 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

Neutralizátor zápachu 5l koncentrát - Polar Wood

ano 2 075,15 Kč

10l

Neutralizátor zápachu 5l koncentrát - Polar Wood

ano 7 153,04 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

905c Fresh Booster

Koncentrovaný neutralizátor zápachu s vůní POLAR WOOD, pro doplňování spotřebovaných 1litrových balení nebo rozprašovačů. Účinně neutralizuje všechny zápachy a zanechává v prostoru příjemnou vůní.

KONCENTROVANÝ NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Tekutý neutralizátor zápachu s vůní ve formě koncentrátu, určený pro vytvoření - naředění roztoku k přímému použití, využívá se pro znovu napouštění 1litrových balení prostředku 905 Fresh Booster. Postup ředění: viz níže (NÁVOD K POUŽITÍ). Svou příjemnou vůní osvěžuje prostory, interiérové plochy, čalounění, závěsy a žaluzie. Účinně přitom neutralizuje nepříjemné pachy a nezanechává skvrny. Používá se v autech, veřejných dopravních prostředcích, hotelech, domácnostech, na toaletách, v domovech důchodců, ústavech sociální péče, veterinárních ordinacích apod. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Prostředek je ve formě koncentrátu. Je nutné ho před použitím naředit s vodou do rozprašovače nebo spotřebovaného 1 litrových balení prostředku 905 Fresh Booster. Prostředek se ředí v poměru 200 ml na 1 litr. Výsledkem je roztok pro přímé použití. Aplikace se provádí přímo do prostoru, na textil nebo jiné povrchy (zde doporučujeme provést malý test na neexponovaném místě).


VAROVÁNÍ

H226: Hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: >30% voda, 15-<30% alkoholy, 5-<15 Parfum, <5% zinečnatá sůl, karboxyláty, fosfonáty, konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1), 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon, Eugenol, Linalool, Beta-Pinen, D-Limonen, (ethoxymethoxy)-cyklododekan

Obsahuje: propan-2-ol; alkyletherkarboxylová kyselina; Parfum – směs vonných látek

 

Parametry produktu

Kód 0905CC.*
Parfemace Polar Wood

Dokumenty ke stažení

Neutralizátor zápachu 5l koncentrát - Polar Wood
0809d

Čistič oken - Herbs

od 119,19 Kč

809 Window CleanerPROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA MYTÍ OKEN Profesionální prostředek určený k

skladem

Detail
0806c-01000

Univerzální čistič 1l - Wood

108,90 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail
olp1000a

Univerzální 1L láhev s rozprašovačem - aerosol

47,19 Kč

Univerzální 1l láhev s modrým rozprašovačem - aerosol HDPE láhev s aerosolovým rozprašova

skladem

Detail