Odmašťovač

Odmašťovač,


balení 1l, 5l, 25l

Hotově

od 140,24 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 7.12 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

Odmašťovač

ano 140,24 Kč

25l

Odmašťovač

ano 2 264,39 Kč

5l

Odmašťovač

ano 566,16 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

907 Speed Pro

ODMAŠŤOVAČ

Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. Nezanechává agresivní zápach. Je vysoce účinný.

UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDEK NA ODMAŠŤOVÁNÍ

Tekutý profesionální a účinný prostředek, určený k odmašťování v oblastech gastronomické výroby, komerční sféře, průmyslu, oblasti automotive i facility. Je vhodný pro čištění a odmaštění grilů, ploten, varných desek, trub a veškerého gastronomického vybavení. Dále lze použít na nádoby, hrnce, varné a pečící nádoby, rošty, hořáky apod. Prostředek je šetrný k ošetřovaným povrchům a nezanechává agresivní zápach.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikaci provádíme rozprašovačem, přímo na znečištěnou plochu. Po nanesení necháváme prostředek působit 2-5 minut podle intenzity znečištění. Ke zvýšení účinnosti čištění nahřejte znečištěnou plochu na 30-40 °C, potom je reakce prostředku rychlejší a účinnost vyšší. Po určené době působení odstraňte zbytky prostředku a nečistot. Povrch důkladně omyjte čistou vodou a vytřete do sucha.


NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: >30% voda, <5% neionogenní povrchově aktivní látky, hydroxid sodný, křemičitany, chelatační látky, butyldiglykol

Obsahuje: hydroxid sodný; C8-10-alkylpolyglukosidy; metakřemičitan sodný, pentahydrát; 2-(2-butoxyethoxy)-ethanol


Parametry produktu

Kód 0907.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

Odmašťovač
0801b

Prostředek na nádobí 1l - Citrus

od 96,80 Kč

801 Dish CleanerNA NÁDOBÍProfesionální prostředek na ruční mytí nádobí. Nízká spotřeba a v

skladem

Detail
0701

Strojové mytí skla 5l

od 603,79 Kč

701 Dish Machine GLASSPROSTŘEDEK DO MYČKYTekutý prostředek pro účinné mytí sklenic a barov

skladem

Detail
0705

Strojové mytí nádobí 5l

od 637,67 Kč

705 Dish Machine GASTROPROSTŘEDEK DO MYČKYTekutý prostředek pro účinné mytí všech druhů ná

skladem

Detail