Odvápňovač 5l

Odvápňovač,


balení 5l, 25l

Hotově

od 616,98 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 7.12 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

Odvápňovač 5l

ano 616,98 Kč

25l

Odvápňovač 5l

ano 2 726,25 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

715 DECALC

ODVÁPŇOVAČ

Kyselý prostředek pro odvápňování gastro zařízení a nerezových ploch.

ÚČINNÝ ODVÁPŇOVAČ NEREZOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PLOCH

Tekutý kyselý koncentrovaný prostředek, který je určený pro odstranění vodního kamene, vápenatých a minerálních usazenin z povrchů nerezových zařízení, předmětů a ploch, např. myčky, pračky, gastronomická zařízení, rychlovarné konvice, vyvíječe páry, plochy bazénů a sprch, mřížky odtokových kanálků apod. Prostředek je nepěnivý a v jednom kroku zajišťuje čištění i leštění ošetřovaných ploch, především z nerez oceli. Čistí také zoxidované povrchy. Dá se použít v různých oblastech, například v gastronomických provozech, spa a wellness, sociálních zařízeních, průmyslu a dalších. Nepoužívat na povrchy, které nejsou odolné kyselinám.

Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

U myček, praček a dalších zařízení s automatickým systémem dávkování

se řiďte návodem k obsluze zařízení (obvyklá dávka na 10 litrovou myčku je 1-1,5 litru koncentrátu). Při manuálním čištění gastronomických zařízení používejte ředění 200-300 ml na 1 litr vody. Na povrch, nejlépe předem odmaštěný, aplikujte prostředek buď ručně (houbičkou) nebo rozprašovačem. Nechte chvíli působit (podle stupně znečištění), mechanicky odstraňte vrstvu nečistot (kartáčem, houbičkou) a nakonec povrch důkladně opláchněte vodou. Pro čištění mřížek odtokových kanálků použijte ředění 200-250 ml na 1 litr teplé vody. Do nádoby s roztokem mřížky ponořte, nechte působit asi 15 minut, a nakonec opláchněte vodou. Pro čištění předmětů znečištěných minerálními usazeninami, (hlavice sprch, nerezové komponenty) použijte koncentraci od 250 ml na 1 litr až po neředěný koncentrát (podle stupně znečištění). Po aplikaci nechte chvíli působit, mechanicky vyčistěte a opláchněte vodou. Pro čistění ploch bazénů použijte koncentraci 100 ml na 1 litr vody (až po koncentrát pro jednorázové odstranění silných minerálních usazenin). Na závěr opláchněte plochy vodou. Pro čištění nerezových pracovních ploch použijte koncentraci 100-200 ml na 1 litr vody. Aplikace je stejná jako v případě gastronomických zařízení. Pro odstranění minerálních usazenin ze skleněných a keramických ploch použijte koncentraci 150-200 ml na 1 litr vody. Plochy umyjte běžným způsobem, a nakonec je opláchněte vodou.NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Složení:

>30% voda, 15-<30% anorganické kyseliny, 5-<15% alkoholy, <5% anionické povrchově aktivní látky, neionické povrchově aktivní látky.Obsahuje:

kyselina fosforečná, 75%-ní; propan-2-ol; alkoholy C12-14, ethoxylované; 1-methoxypropan-2-ol

Parametry produktu

Kód 0715.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

Odvápňovač 5l
0907

Odmašťovač

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail
olp1000p

Univerzální 1L láhev s rozprašovačem - pěnovým

47,19 Kč

Univerzální 1l láhev s červeným rozprašovačem - pěna HDPE láhev s pěnovým rozprašovačem p

skladem

Detail
din-45

Výpustný ventil pro kanystr 5l

154,88 Kč

Výpustný ventil ke kanystrům DIN 45 slouží ke snadnému dávkování obsahu 5l kanystrů v leža

skladem

Detail