Prostředek na nádobí 1l - Herbs

Na nádobí,


balení 1l, 5l, 25l


Hotově

od 96,80 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

10l

Prostředek na nádobí 1l - Herbs

ano 749,11 Kč

1l

Prostředek na nádobí 1l - Herbs

ano 96,80 Kč

5l

Prostředek na nádobí 1l - Herbs

ano 386,11 Kč

25l

Prostředek na nádobí 1l - Herbs

ano 1 546,86 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

801 Dish Cleaner

NA NÁDOBÍ

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí. Nízká spotřeba a vysoká účinnost zajišťují ekonomický provoz.

ÚČINNÝ PROSTŘEDEK PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

Gelový neutrální koncentrovaný prostředek, který je určený k ručnímu mytí nádobí. Díky svému složení má výborné odmašťovací schopnosti. Vyznačuje se také dobrou pěnivostí, vysokou mycí schopností a příjemnou vůní. Používá se zředěný ve velmi nízkých koncentracích. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.NÁVOD K POUŽITÍ:

Používá se ve formě pracovního roztoku. Do 5 litrů vody doporučujeme dávkovat 5-10 ml prostředku (jednu až dvě polévkové lžíce) nebo využít dávkovací pumpu na zeď. Nádobí umývat běžným způsobem, a nakonec opláchnout vodou.
VAROVÁNÍ.

H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Složení:

>30% voda, 5–<15% anionické povrchově aktivní látky, <5% neionické povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, chlorid sodný, konzervační látky (směs derivátů isothiazolinonu: CMIT/MIT = 3:1), Parfum (D = Green Herbs a B = Orange Fruit), D-Limonen (B) Obsahuje:

alkoholy C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli; kokamidopropyl betain

Parametry produktu

Kód 0801D.*
Parfemace Green Herbs

Dokumenty ke stažení

Prostředek na nádobí 1l - Herbs
0907

Odmašťovač

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail
pumpa

Dávkovací pumpa pro 5l kanystr s dávkováním 30 ml

119,79 Kč

Dávkovací pumpa se závitem DIN 45 na 5l kanystr slouží k přesnému dávkování 30ml dávek obs

skladem

Detail
dmm300s-d9

ECOMINI - dávkování prostředku na nádobí do dřezů

931,70 Kč

Pro profesionální dávkování koncentrované chemie na mytí nádobí Ecomini je dávkovací syst

skladem

Detail