Sanitární čisitč 5l koncentrát - Wood

Na koupelnu a sanitu - koncentrát


balení 5l, 25l

Hotově

od 1 745,55 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

Sanitární čisitč 5l koncentrát - Wood

ano 1 745,55 Kč

10l

Sanitární čisitč 5l koncentrát - Wood

ano 3 386,31 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

807c Bathroom Cleaner

Prostředek na běžné čištění koupelen a sociálních zařízení. Působí proti mastným nečistotám i vodnímu kameni.

KONCENTROVANÝ PROSTŘEDEK NA SANITU A KOUPELNU

Profesionální tekutý prostředek na běžný úklid koupelen a sociálních zařízení ve formě koncentrátu pro vytvoření – naředění pracovního roztoku k přímému použití, využívá se pro znovu napouštění 1 litrových lahví prostředku 807 Bathroom Cleaner. Postup ředění viz. níže (NÁVOD K POUŽITÍ). Je určený k mytí všech typů koupelen a sanitárních zařízení. Je vhodný na veškeré obklady, dlažby, vany, umyvadla, vodovodní baterie, skla, zrcadla, zástěny a další. Odstraňuje běžnou mastnotu, zbytky šampónů a kosmetiky. Zajišťuje rychlé stékání vody a zamezuje tvorbě vodního kamene, rzi a silnějších vrstev nečistot. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

DOPORUČENÍ:

Pro účinné, generální odstranění usazenin vodního kamene a rzi na sklech, dlažbách, bateriích, vpustích a zařizovacích předmětech použijte tento koncentrát 807c Bathroom Cleaner v neředěné podobě. Naneste ho na povrch, nechte 2–5 minut působit, mechanicky odstraňte zbytky usazenin a opláchněte vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Prostředek je ve formě koncentrátu. Je nutné ho před použitím naředit s vodou do rozprašovače nebo spotřebovaného 1 litrového balení prostředku 807 Bathroom Cleaner. Prostředek se ředí v poměru 200 ml na 1 litr. Výsledkem je pracovní roztok pro přímé použití. Aplikace hotového pracovního roztoku se provádí rozprašovačem nebo vhodnou tkaninou přímo na čištěný povrch.


UPOZORNĚNÍ:

Prostředek není vhodný na povrchy, které nejsou odolné vůči kyselinám.

NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH 208: Obsahuje D-Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. (u Parfumu B = Orange Fruit)

Složení: >30% voda, 5-<15% organické kyseliny, neionické povrchově aktivní látky, <5% kationické povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty, Parfum (A = Sweet Fruit, B = Orange Fruit, C = Polar Wood), Hexyl Cinnamal (A), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphtyl)-ethan-1-one (A), Linalool (A,B,C), D-Limonen (B), Citral (B), 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon (C), Eugenol (C), barvivo (A, B, C).

Obsahuje: kyselina citronová, monohydrát; decyl-D-glukosid; 2-ethylhexyl-glukosid; kvarterní amonné sloučeniny, C12-14-alkyltrimethyl, methylsulfáty


Parametry produktu

Kód 0807CC.*
Parfemace Polar Wood

Dokumenty ke stažení

Sanitární čisitč 5l koncentrát - Wood
0807c-01000

Sanitární čisitč 1l - Wood

121,61 Kč

807 Bathroom Cleaner NA KOUPELNU A SANITU Prostředek na běžné čištění koupelen a sociáln

skladem

Detail
0808c

WC Gel 0,75l - Wood

od 76,23 Kč

808 WC Cleaner WC ČISTIČ Sanitární prostředek pro čištění WC keramiky. Odstraňuje rez a

skladem

Detail
olp1000p

Univerzální 1L láhev s rozprašovačem - pěnovým

47,19 Kč

Univerzální 1l láhev s červeným rozprašovačem - pěna HDPE láhev s pěnovým rozprašovačem p

skladem

Detail