Strojové mytí nádobí 5l

Prostředek do myčky,


balení 1l, 5l, 25l, 50l

Hotově

od 637,67 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 7.12 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

Strojové mytí nádobí 5l

ano 637,67 Kč

25l

Strojové mytí nádobí 5l

ano 2 580,93 Kč

10l

Strojové mytí nádobí 5l

ano 1 235,41 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

705 Dish Machine GASTRO

PROSTŘEDEK DO MYČKY

Tekutý prostředek pro účinné mytí všech druhů nádobí, zajišťující dokonalý lesk.

ÚČINNÝ PRO AUTOMATICKÉ MYTÍ VŠECH DRUHŮ NÁDOBÍ

Nepěnivý, bezfosfátový koncentrovaný alkalický mycí prostředek, který je určený pro strojní profesionální myčky nádobí s automatickým režimem dávkování. Uplatňuje se především tam, kde převažuje mytí nádobí znečištěného od jídla. Účinně odstraňuje všechny organické zbytky, například tuky, bílkoviny, cukry a zanechává nádobí čisté a lesklé. Dá se použít v různých oblastech, například ve vývařovnách, kuchyních, restauracích, kavárnách, barech, hotelech, v oblasti rychlého občerstvení, ve školách, školkách, v sociálních službách a v dalších oblastech. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽÍTÍ:

Dávkování prostředku závisí na typu myčky, stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody. Obvyklé univerzální dávkování prostředku pro strojní mytí s dávkovacím čerpadlem je 0,5-4 ml na 1 litr pracovního roztoku (pro přesné a profesionální nastavení je třeba použít titrační metodu). U ručního dávkování je obvyklá dávka 1,5 ml na 1 litr pracovního roztoku.NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Složení:

>30% voda, 5-<15% hydroxidy, křemičitany, <5% anionické povrchově aktivní látky, fosfonátyObsahuje:

hydroxid sodný; metakřemičitan sodný, pentahydrát

Parametry produktu

Kód 0705.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

Strojové mytí nádobí 5l
0701

Strojové mytí skla 5l

od 603,79 Kč

701 Dish Machine GLASSPROSTŘEDEK DO MYČKYTekutý prostředek pro účinné mytí sklenic a barov

skladem

Detail
0711

Strojový oplach nádobí 5l

od 676,39 Kč

711 Dish Machine RINSEOPLACHOVÝ PROSTŘEDEKTekutý oplachový prostředek zaručuje řízené sték

skladem

Detail
0715

Odvápňovač 5l

od 616,98 Kč

715 DECALCODVÁPŇOVAČKyselý prostředek pro odvápňování gastro zařízení a nerezových ploch.Ú

skladem

Detail
0907

Odmašťovač

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail
din-45

Výpustný ventil pro kanystr 5l

154,88 Kč

Výpustný ventil ke kanystrům DIN 45 slouží ke snadnému dávkování obsahu 5l kanystrů v leža

skladem

Detail