Strojový oplach nádobí 5l

Oplachový prostředek,


balení 1l, 5l, 25l, 50l

Hotově

od 676,39 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 7.12 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

5l

Strojový oplach nádobí 5l

ano 676,39 Kč

25l

Strojový oplach nádobí 5l

ano 2 536,16 Kč

10l

Strojový oplach nádobí 5l

ano 1 193,06 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

711 Dish Machine RINSE

OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK

Tekutý oplachový prostředek zaručuje řízené stékání mycí vody, které napomáhá rychlému schnutí a dokonalým výsledkům.

OSLNIVÉ VÝSLEDKY MYTÍ SE STROJNÍM OPLACHOVÝM PROSTŘEDKEM

Kyselý oplachový a leštící prostředek ve formě koncentrátu, který je určený pro všechny typy strojních profesionálních myček nádobí s automatickým režimem dávkování. Používá se pro oplach a leštění po alkalickém mytí kuchyňského a skleněného nádobí. Spolehlivě odstraňuje všechny zbytky nečistot na umytém nádobí a skle, zamezuje tvorbě nežádoucích minerálních usazenin a celý povrch neutralizuje. Zanechává nádobí lesklé. Dá se použít v různých oblastech, například v kuchyních, restauracích, kavárnách, barech, hotelech, v oblasti rychlého občerstvení, ve školách, školkách, v sociálních službách a v dalších oblastech. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Dávkování prostředku závisí na typu myčky, stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody. Běžné dávkování se pohybuje 0,2-1 ml na 1 litr vody.
VAROVÁNÍ.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.Složení:

>30% voda, 5-<15 alkoholy, neionické povrchově aktivní látky, organické kyseliny, <5% anionické povrchově aktivní látky, fosfonátyObsahuje:

propan-2-ol; alkoholy C12-14, ethoxylované, propoxylované; kyselina citronová, monohydrát

Parametry produktu

Kód 0711.*
Parfemace Bez parfému

Dokumenty ke stažení

Strojový oplach nádobí  5l
0701

Strojové mytí skla 5l

od 603,79 Kč

701 Dish Machine GLASSPROSTŘEDEK DO MYČKYTekutý prostředek pro účinné mytí sklenic a barov

skladem

Detail
0705

Strojové mytí nádobí 5l

od 637,67 Kč

705 Dish Machine GASTROPROSTŘEDEK DO MYČKYTekutý prostředek pro účinné mytí všech druhů ná

skladem

Detail
0715

Odvápňovač 5l

od 616,98 Kč

715 DECALCODVÁPŇOVAČKyselý prostředek pro odvápňování gastro zařízení a nerezových ploch.Ú

skladem

Detail
0907

Odmašťovač

od 140,24 Kč

907 Speed Pro ODMAŠŤOVAČ Prostředek pro čištění a odmašťování veškerých druhů povrchů. N

skladem

Detail
din-45

Výpustný ventil pro kanystr 5l

154,88 Kč

Výpustný ventil ke kanystrům DIN 45 slouží ke snadnému dávkování obsahu 5l kanystrů v leža

skladem

Detail