WC Gel 0,75l - Sweet

WC čistič,


balení 0,75l, 5l

Hotově

od 76,23 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

0,75l

WC Gel 0,75l - Sweet

ano 76,23 Kč

5l

WC Gel 0,75l - Sweet

ano 406,56 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

808 WC Cleaner

WC ČISTIČ

Sanitární prostředek pro čištění WC keramiky. Odstraňuje rez a vodní kámen, zajišťuje vysoký lesk.

ČIŠTĚNÍ A SANITACE WC

Profesionální gelový sanitační prostředek určený k čištění všech typů WC keramiky. Je vyroben na bázi účinných čistících složek a přírodních kyselin, zajišťujících hygienickou čistotu povrchu. Je vhodný na bidety, pisoáry, WC mísy, výlevky, koryta apod. Přípravek odstraňuje rez a vodní kámen, zajišťuje vysoký lesk a dlouhotrvající vůni.

DOPORUČENÍ:

Při nestandardních tvarech čištěných předmětů využijte k aplikaci rozprašovač.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí aplikačního hrdla. Nechte několik minut působit, důkladně vyčistěte a opláchněte vodou.


UPOZORNĚNÍ:

Není vhodný na povrchy, které nejsou odolné kyselinám.

NEBEZPEČÍ

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:b>30% voda, 5-<15% anorganické kyseliny, <5% neionické povrchově aktivní látky, kationické povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, chlorid sodný, oxid křemíku (nano), Parfum (A = Sweet Fruit, B = Orange Fruit, C = Polar Wood), D-Limonen (B), Linalool (B), 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon (C), barvivo (A, B, C).

Obsahuje: kyselina fosforečná, 75%-ní (<10%); 2,2´-(oktadec-9-enylimino)-bisethanol


Parametry produktu

Kód 0808A.*
Parfemace Sweet Fruit

Dokumenty ke stažení

WC Gel 0,75l - Sweet
0807a

Sanitární čisitč 1l - Sweet

121,61 Kč

807 Bathroom Cleaner NA KOUPELNU A SANITU Prostředek na běžné čištění koupelen a sociáln

skladem

Detail
0806a

Univerzální čistič 1l - Sweet

108,90 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail